BHV - Bedrijfshulpverlener

BHV cursus
 

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid voert dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, bieden wij ter ondersteuning de cursus bedrijfshulpverlening aan.

Inhoud van de cursus

·       Organisatie van de bedrijfshulpverlening

·       Levensreddende handelingen

·       Bedrijfshulpverlening bij brand

·       Communicatie

·       Ontruiming

·       Nazorg

·       Schadebeperking en milieu


Het laatste gedeelte van de cursus bestaat uit het afleggen van een examen, waarbij theoretische kennis en praktische vaardigheden worden getoetst. Als het examen is met een voldoende is behaald, krijgt de deelnemer een certificaat.

 

Nadat de deelnemer heeft deelgenomen aan de cursus, is de deelnemer in staat bij een calamiteit een (hulpverlening) procedures in gang te zetten en een eerste actie te ondernemen. Daarnaast is de deelnemer in staat defecten en beschadigingen aan brandveiligheidsinstallaties te signaleren. 

Locatie en tijdplanning

De cursus bedraagt in totaal acht lesuren. Het is mogelijk om de cursus aansluitend te volgen, maar ook in lesdagen van bijvoorbeeld vier uur. Daarnaast is het mogelijk om deze cursus op locatie dan wel bij ons in het pand te volgen.