Ontruimingsplannen

In de context van het ontruimingsplan staat de risico-inventarisatie en –evaluatie beschreven. Vanuit het oogpunt van verstandig risicobeheer is het goed om een inventarisatie te maken van de aanwezige risico’s binnen het gebouw.

De Arbowet stelt ook eisen aan de ontruiming van een gebouw, hetgeen ook hoort bij de taken van bedrijfshulpverlening.

Daarnaast is het ontruimingsplan is van toepassing om gebruiksvergunningen te krijgen van de lokale overheid. Daarnaast zal het ontruimingsplan van pas komen bij de toetsing door de brandweer en arbeidsinspectie.

Mocht u meer informatie willen hebben, staan wij u uiteraard graag te woord.