Projectering draagbare en verrijdbare blusmiddelen

In de projecteringsnorm staan eenduidige richtlijnen met betrekking tot het aantal, types en locaties van blusmiddelen. Berki toetst als gecertificeerd bedrijf conform de projecteringsnorm.

Belangrijke aandachtspunten van deze norm zijn:

  • Zone indeling van gebouwen op basis van activiteiten, brandrisico en toegankelijkheid;

  • Adequate basisbeveiliging per zone;

  • Brandrisico locaties zoals, serverruimte, lascabine, elektrische schakelkast, opslag brandbare stoffen, enz;

  • CO₂ blustoestellen, welk als aanvullende beveiliging of bij kleine B-klasse brandrisico’s worden ingezet;

  • Markering van blusmiddelen door pictogrammen.