RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

Om een arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat de werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich kunnen voordoen in het bedrijf of instelling. Derhalve is het verstandig om te onderzoeken of de werkplekken gevaar opleveren en/of schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid.

Dit onderzoek, welk schriftelijk vastgelegd wordt, is de risico-inventarisatie en –evaluatie. In de RI&E wordt nagegaan of voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen. Bovendien is in de Arbowet is opgenomen dat de werkgever verplicht is een plan van aanpak op te stellen. Een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E, hierin staat aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen in verband met de geïnventariseerde risico’s worden genomen.

Graag helpen wij om de RI&E van uw organisatie goed in kaart te brengen.