top of page

BHV artikelen
Draag zorg voor de juiste BHV materialen om snel de juiste middelen toe te passen.

Toepassing

De arbowetgeving in Nederland (ook wel arbowet genoemd) is het stelsel van wet- en regelgeving waarin is vastgelegd dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. In deze wetgeving is vastgelegd waar organisaties en werkgevers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden.

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, de volgende regelgeving in acht neemt:
 

  • Artikel 3 van de Arbowet zegt dat de werkgever beleid moet maken dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Meer informatie hierover in: artikel 3 lid 1 e.

  • Artikel 15 van de Arbowet vermeldt dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige bhv’ers. Hier staat ook beschreven wat de taken van de bhv’ers zijn en de verplichting tot opleiden van de bhv’ers binnen de organisatie. Zie ook artikel 15.

Neemt u contact met ons op en laat Berki zorg dragen voor uw BHV materialen, wij adviseren, leveren en onderhouden uw complete BHV organisatie.

bottom of page