top of page

Berki Brandbeveiliging BV

Advies

Als gebruiker van een gebouw wilt u weten of het gebouw voldoet aan de eisen die binnen de wet- en regelgeving worden gesteld op het gebied van brandveiligheid. De eigenaar en gebruiker van een gebouw zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het gebouw.

Bij een brandveiligheidscan, ook wel brandveiligheidsinspectie genoemd, wordt gekeken of uw gebouw voldoet aan het wettelijke niveau voor brandveiligheid. Belangrijk bij een brandveiligheidsinspectie is dat voorafgaand de beschikbare tekeningen worden bestudeerd. Deze tekeningen geven de huidige indeling en gebruik van het gebouw weer. De eerste inspectie brandveiligheid is een nulmeting;  gebouw, constructie, installaties en organisatie worden gecontroleerd op gebreken.

Resultaat van de brandveiligheidsscan is een helder rapport met de geconstateerde gebreken en praktische aanbevelingen. De aanbevelingen kunnen gebruikt worden om de brandveiligheid in het gebouw te verbeteren.

Nieuw- / verbouw

Een veilige en gezonde verblijfplek is de basis in onze maatschappij. Het beheersen van risico’s voor mens, omgeving is essentieel om de toekomst van uw vastgoedorganisatie te beschermen.

Brandveiligheid is daarin een belangrijke component. 

Daarom wilt u zeker weten of uw vastgoed brandveilig is. Wanneer heeft u voor het laatst gecontroleerd of uw pand voldoet aan de huidige brandveiligheidseisen en weet u waar de risico’s zitten? Berki geeft u en uw gebruikers effectieve antwoorden & oplossingen. Wij helpen u met het in kaart brengen, prioriteren en het geven van oplossen van afwijkingen. Op deze wijze bent u in staat risico’s te prioriteren in eventueel te nemen maatregelen en het beheersen van risico’s.

Contact
bottom of page